Navigace

Obsah

Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy.

AKTUÁLNĚ:

 

Vážení rodiče,
na základě nařízení vlády a přijatých krizových opatření bude MŠ od 1.3. do 21.3. uzavřena.
Odkaz na formulář na ošetřovné je na stránkách ČSSZ
Rodič podává tento formulář, MŠ ho nepotvrzuje.
Pro děti s povinnou předškolní docházkou bude prostřednictvím facebooku připravena nabídka vzdělávacích činností, pro ostatní děti bude též připraven vstup paní učitelek.
V případě dotazů uvádím tel. 727926654, kde mne můžete v případě potřeby kontaktovat.
Prosím, sledujte naše stránky a fb.
Opatrujte se!!!
Za kolektiv MŠ Bc. Michaela Mejzlíková, ředitelka MŠ

 

VÁŽENÍ RODIČE, V DŮSLEDKU NOVÝCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ

 

JE POVOLEN VSTUP DO MŠ PRO DOPROVOD DÍTĚTE  NÁSLEDOVNĚ:

 

 • OD 25.02. S RESPIRÁTOREM, NANOROUŠKOU, CHIRURGICKOU

 

ROUŠKOU, TEXTILNÍ ROUŠKOU

 

 • OD 01.03. S RESPIRÁTOREM BEZ VÝDECHOVÉHO PROUDU,

 

NANOROUŠKOU, CHIRURGICKOU ROUŠKOU.

 

- JIŽ NEBUDE MOŽNÉ POUŽÍVAT ROUŠKU TEXTILNÍ!!!

 

PŘI PŘÍCHODU BUDE VŠEM DĚTEM ZMĚŘENA TEPLOTA

 

VE SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ.

 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY SE ZBYTEČNĚ NEZDRŽOVALI VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH MŠ.

 

 

VŠEM DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ VYDANÝCH OPATŘENÍ.

 

DĚKUJEME. KOLEKTIV MŠ

 

 

AKTUÁLNĚ OD 10.09.2020:

Žádáme rodiče, aby doprovod dítěte vstupoval do mateřské školy pouze s rouškou. Děkujeme.

Provoz MŠ od 1.9.2020

Vážení rodiče, blíží se nám další školní rok. V úterý se na vás všechny moc těšíme.
Provoz MŠ od 1.9.2020 není omezen. Rodiče mohou do MŠ a předávat dítě učitelce až ve třídě. Pokud se situace nezmění, tak nikdo roušku mít nemusí, ani rodič.
Prosím Vás o dodržování následujících opatření:
• doporučujeme rodičům pobývat v prostorách mateřské školy co nejkratší dobu
• v šatně budou mít děti ve své skříňce uloženu v obalu 1 čistou roušku, ta potřeba v případě, že by se u dítěte vyskytlo podezření na infekci,
• nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí do mateřské školy vstupovat
• jsme oprávněni nepřevzít dítě, které jeví příznaky infekčního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu , přijímáme děti pouze zdravé,
• pokud se u dítěte projeví v průběhu pobytu některý z příznaků infekčního onemocnění, bude umístěno do samostatné místnosti s dohledem dospělého zaměstnance školy a bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen dítě vyzvednout,

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Děkujeme za spolupráci. Koletiv MŠ

 

 

Informace k otevření mateřské školy k 11.05.2020

Vážení rodiče,

Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele dne 11.05.2020

 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.
 • Děti a zaměstnanci školy nemusí v prostorách školy a zahradě nosit roušku.
 • 2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném sáčku a to z důvodu podezření na infekční onemocnění.
 • Většinu času budeme trávit na školní zahradě.

Předávání dětí

Zákonný zástupce předává dítě učitelce před vstupem do budovy MŠ, dodržuje 2m odstup. Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem)
a převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy, dozor zajistí pedagogický personál.
 • Před zahájením docházky dítěte zákonní zástupci předají vyplněné Čestné prohlášení (zde ke stažení), bez něho nemůžou být děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je na webových stránkách, v dokumentech školy ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ .
 • Žádáme rodiče dětí, které patří do rizikové skupiny (astma, atopický ekzém, dietní režim), aby zvážili docházku dítěte do MŠ.
 • Do MŠ dítě kvůli zvýšeným hygienickým opatřením nebude nosit žádné hračky ani na spaní a jídlo.
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
 • Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, tedy 11.05. Pokud má zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něj.

V rámci zvýšených hygienických opatření Obec Hrobčice pořídila do mateřské školy 2 čističky vzduchu, ozónový generátor. Zařízení bude před otevřením celoplošně dezinfikováno a následovně prováděno pravidelně každých 14 dní.

Bc. Michala Mejzlíková

       Ředitelka MŠ

Vzděláváme se celý život a předškolní vzdělávání je základem pro další osobní růst a rozvoj dítěte. Proto se snažíme v naší mateřské škole nabízet ty nejkvalitnější služby v oblasti předškolního vzdělávání a snažíme se ho doplnit o spoustu různorodých aktivit.
 

Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Hrobčice obklopená nádhernou přírodou. V přízemí naší školky se nachází kuchyň, šatna jak pro děti tak pro personál, třída „ Sluníček“ pro velké  děti a herna, kde mohou děti cvičit a zpívat s klavírem. Dále se v přízemí nachází kancelář vedoucí školní jídleny a didaktická kancelář.  V prvním poschodí je umístěna třída „Berušek“ pro naše nejmenší a lehárna, kam si chodí děti odpočinout před odpolední aktivitou. V prvním patře je také umístěna kancelář ředitelky a prádelna. Mateřská škola zajišťuje provoz celodenní. Součástí mateřské školky je také školní zahrada s průlezkami a pružinovými houpačkami, pískovištěm, travnatou plochou pro bezpečný pobyt dětí a venkovním malým bazénem, který je k nezaplacení v letních měsících.
 

Školní vzdělávací program zaměřujeme na poznávání vztahů a souvislostí,které spojujeme s poznáním světa.Vzhledem k získaným zkušenostem,které máme s využíváním Rámcově vzdělávacího programu předškolního věku,má školní vzdělávací program volnější integrované bloky.O to větší prostor je dán pro rozpracování třídního vzdělávacího programu a tvořivost pedagogů.Snažíme se zaměřit hlavně na situační učení a motivaci dětí tak, aby byly obohaceny o nové poznatky,dovednosti a zkušenosti nenásilnou formou. Mottem našeho ŠVP je „ Jaro, léto, podzim, zima s Hrobčíkem je nám prima “ a v tomto duchu se snažíme o rozpracování tématických celků,projektů i programů,které vytvoří pestrost a rozmanitost pobytu pro vaše děti.

Aktuálně

02.03.2021

Přerušení provozu školní jidelny

Vážení rodiče, ve školní jídelně je od 1.3.2021 do 21.03. provoz přerušen. Děkujeme za pochopení.

Detail Novinky

27.02.2021

UZAVŘENÍ MŠ OD 1.3. DO 21.03.2021

Vážení rodiče, na základě nařízení vlády a přijatých krizových opatření bude MŠ od 1.3. do 21.3. uzavřena.

Detail Novinky

19.01.2021

Potvrzení - daňová sleva školné

Vážení rodiče, v MŠ je pro Vás připravené potvrzení na odečet daní za zaplacené školné. Vyzvedněte si ho, prosím u paní učitelek. Děkuji. Bc. Michala Mejzlíková, ředitelka MŠ

Detail Novinky

Kontakt

 

Adresa
Mateřská škola Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace

Hrobčice 61

417 57 Hrobčice

727 44 294
 

ID kbbuyjg

 

Spojení

tel. 417 533 436 , 727 926 654, 607 058 849
e-mail:

ms@hrobcice.cz

 

Číslo účtu pro platby: 1064236359/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol.

 

Fotogalerie

29.10.2020

ŠVP Střevlík Hejnice

ŠVP Střevlík Hejnice

ŠVP Střevlík Hejnice

Detail

06.11.2019

A prdí taky hadi?

A prdí taky hadi?

Divadlo v MŠ

Detail

18.10.2019

Co umí vítr a déšť

Co umí vítr a déšť

Celý týden si u Berušek povídáme co umí vítr a déšť, naučili jsme se novou písničku, zahráli jsme si na hudební nástroje, na vítr a pořádnou vychřici :-)

Detail

 Plán akcí na školní rok 2017/2018:

zde ke stažení

Plán akcí na měsíc září:

zde ke stažení