Navigace

Obsah

Program na měsíc březen

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

UZAVŘENÍ MŠ OD 1.3. DO 21.03.2021

Vážení rodiče,
na základě nařízení vlády a přijatých krizových opatření bude MŠ od 1.3. do 21.3. uzavřena.
celý text

ostatní | 27. 2. 2021 | Autor:

Potvrzení - daňová sleva školné

Vážení rodiče, v MŠ je pro Vás připravené potvrzení na odečet daní za zaplacené školné. Vyzvedněte si ho, prosím u paní učitelek. Děkuji. Bc. Michala Mejzlíková, ředitelka MŠ celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor:

Zastupování ředitelky ve dnech 14., 16.,17., 21., 22.12

V době čerpání řádné dovolené paní ředitelky ve dnech 14.,17, 21, 22.12. jí zastupuje paní učitelka Šárka Šťastná. 16.12. je zastupováním pověřená paní učitelka Michaela Bažantová. celý text

ostatní | 14. 12. 2020 | Autor:

Zůstatky stravného k 1.10

Zůstatky stravného k 1.10 celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor:

Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin

Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena ve dnech od 23.12.2020 do 3.1.2021. celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor:

Podzimní focení na zahradě MŠ 20.10.20

Vážení rodiče, v úterý 20.10.2020 se budeme fotit na zahradě MŠ. Podzimní focení, sada obsahuje 2 kusy A4 a 4 kusy 10x15 cm. celý text

ostatní | 19. 10. 2020 | Autor:

Výskyt vší :-(

Vážení rodiče, ve školce se vyskytly vši. Prosíme, prohlídněte si děti. Děkujeme za spolupráci.
celý text

ostatní | 26. 9. 2020 | Autor:

Třídní schůzky - Sluníčková a Berušková třída

V úterý 22. září, v 15:45 se bude na zahradě mateřské školy konat třídní schůzka Sluníčkové a Beruškové třídy. Informace o plánovaných akcích, škole přírodě. Děkujeme za účast. celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor:

Plavání - třída Sluníček

Vážení rodiče, pro děti ze Sluníčkové třídě je tradičně připraven kurz plavání v Bílině. Začínáme od 16.9. a končíme 14.10, každou středu. Cena kurzu 800,-Kč. Přihlášky budou k dispozici u paní učitelek od 1.9. Přihlášené děti budou vždy v den plavání v MŠ do 7:00, poté odjíždíme autobusem. Vzhledem k hygienickým opatřením platné od 1.9. dítě musí mít v autobusu roušku, prosím, nezapomeňte. Dítě je možné předat učitelce u plavecké haly v Bílině v 7:55. celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor:

Program na měsíc září

Program na měsíc září celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor:

Provoz MŠ od 1.9.2020

Vážení rodiče, blíží se nám další školní rok. V úterý se na vás všechny moc těšíme.
Provoz MŠ od 1.9.2020 není omezen. Rodiče mohou do MŠ a předávat dítě učitelce až ve třídě. Pokud se situace nezmění, tak nikdo roušku mít nemusí, ani rodič.
Prosím Vás o dodržování následujících opatření:
• doporučujeme rodičům pobývat v prostorách mateřské školy co nejkratší dobu
• v šatně budou mít děti ve své skříňce uloženu v obalu 1 čistou roušku, ta potřeba v případě, že by se u dítěte vyskytlo podezření na infekci,
• nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí do mateřské školy vstupovat
• jsme oprávněni nepřevzít dítě, které jeví příznaky infekčního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu , přijímáme děti pouze zdravé,
• pokud se u dítěte projeví v průběhu pobytu některý z příznaků infekčního onemocnění, bude umístěno do samostatné místnosti s dohledem dospělého zaměstnance školy a bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen dítě vyzvednout,

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Děkujeme za spolupráci. Koletiv MŠ celý text

ostatní | 30. 8. 2020 | Autor:

Variabilní symboly - třídy

Vážení rodiče, dle variabilních symbolů dětí uvádíme umístění dětí do tříd. Některým dětem z Beruškové třídy, které budou od září ve Sluničkové třídě a předškolákům se změnily značky. Rozpis tříd a značek je umístěn ve vestibulu u vchodu do MŠ. celý text

ostatní | 28. 8. 2020 | Autor:

Třídní schůzka nově příchozích dětí 19.8. od 16:00

Vážení rodiče, tímto bych Vás ráda pozvala na informační třídní schůzku nově příchozích dětí, ve středu 19.8.2020 od 16:00. Pokud bude počasí příznivé, schůzka se bude konat na zahradě MŠ. Prosím Vás o účast, vyplníme zbývající potřebné papíry. Děkuji. Ředitelka MŠ. celý text

ostatní | 13. 8. 2020 | Autor:

Přeplatky za stravné k 30.6.

Vážení rodiče, vyšší přeplatky za stravné Vám byly zaslány na účet. celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor:

Třídní schůzka nově příchozích dětí

Třídní schůzka nově příchozích dětí na školní rok 2020/2021 se uskuteční v týdnu od 17. do 21.8. 2020. Přesný datum bude ještě upřesněn. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor:

Uzavření MŠ v období hlavních prázdnin

Uzavření MŠ v období letních prázdnin
MŠ bude v období letních prázdnin uzavřena od 13.07.2020 do 16.08.2020.
Školné za měsíc červenec je 150,- Kč.
Školné za měsíc srpen je 150,- Kč.
celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor:

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení celý text

ostatní | 10. 5. 2020 | Autor:

Informace k zasílání žádostí o předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, pokud jste si zvolili pro tento rok podání žádostí jinou než osobní formou přes rezervační systém, je nutné dodržet termín pro přijímání žádostí od 02.05.2020 do 16.05.2020. Děkuji. Ředitelka MŠ celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor:

Aktuální informace ke COVID-19

Aktuální informace ke COVID-19Vážení rodiče, vkládám aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví platné od 7. 3. 2020:

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví pro rodiče a děti vracející se z Itálie ze dne 6.3.2020:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Dříve doporučení hygieniků a nyní již nařízení z ministerstva zdravotnictví, prosím, po návratu nechejte své dítě 14 dní v domácí karanténě!!

Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také zdraví všech zaměstnanců školy a zdraví ostatních dětí .

Situaci budeme nadále sledovat a o změnách opatření budete neprodleně informováni prostřednictvím webových stránek a facebooku.

Děkujeme za pochopení. Ředitelka MŠ
celý text

ostatní | 6. 3. 2020 | Autor:

Program na měsíc březen

Program na měsíc březen celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor:

Bruslení 25.2. - Sluníčková třída

V úterý 25. 2. nás čeká 1. bruslení v Bílině. Prosíme, aby děti byly ve školce do 7:00. Kdo má brusle a helmu ( na lyže, kolo), doneste si je ráno s sebou do školky, ostatní děti by měly mít nahlášené velikosti. Na bruslení je NUTNÉ dát dětem NEPROMOKAVÉ RUKAVICE, slabší čepici pod helmu. Těšíme se na první lekci. celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor:

Karneval

Vážení rodiče, tento týden se nese v duchu masopustu a karnevalu. Na páteční dopoledne jsme si pro děti připravily karneval ve školce. Prosíme, aby si děti v pátek donesly masku. Děkujeme. Kolektiv MŠ celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor:

Výjezd do Švp

Vážení rodiče v květnu, od 11.5. do 15.5. vyjíždí všechny třídy do školky v přírodě. Cena 2500,- Kč. Jedeme do penzionu Kamenice v horské obci Dolní Maxov, Josefův Důl v samém srdci Jizerských hor. celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor:

Zřízení 3. třídy pro naše nejmenší

Vážení rodiče od 1. 2. 2020 oficiálně mateřská škola zřídila třídu pro naše nejmladší dětičky. Zkušební provoz byl od září a osvědčil se. celý text

ostatní | 30. 1. 2020 | Autor:

Program na měsíc únor

Program na měsíc únor celý text

ostatní | 30. 1. 2020 | Autor:

Daňová sleva - školné

Vážení rodiče, paní učitelky mají pro vás připravené POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ VYŽIVOVANÉHO DÍTĚTE ZA OBDOBÍ ROKU 2019. Toto potvrzení je nutné doložit vašemu zaměstnavateli do 15.2. Děkujeme celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor:

ŠVP Mikulov 13.1-17.1

Vážení rodiče, prosíme o odevzdání přihlášky, kdo ještě neodevzdal. Potvrzení od lékaře mají platné všechny děti, které se zúčastnily ŠVP v Hejnicích v listopadu. Děkujeme.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ MIKULOV 13.1 – 17.1. 2020
Před odjezdem do ŠvP všichni odevzdají :
1.Přihlášku dítěte do ŠvP
2.Prohlášení zákonných zástupců (dříve bezinfekčnost)
3.Očkovací průkaz
4.Průkazku zdravotní pojišťovny
5.Léky, které dítě pravidelně užívá a jejich dávkování
Na cestu:
Oblečení uzpůsobené počasí. pohodlné kalhoty, tričko, mikinu a teplou bundu, batůžek a uzavíratelná láhev s pitím podepsanou a ještě jednu náhradní láhev (každý bude mít sebou dvě podepsané lahve)
Do kufru:
Prosím připravte dětem sáčky, kde budou mít na každý den punčocháče, spodní prádlo (náhradní ponožky na každý den) a tričko s dlouhým rukávem (pro jednodušší manipulaci pro učitelky) a dále zabalte dětem 1 tričko s dlouhým rukávem, 1 mikinu,  2 tepláky, 1 teplý svetr, teplou kombinézu, náhradní oteplovačky , sněhule nepromokavé,  přezůvky, 2 čepice, 2 rukavice (jedny silné), šálu, pyžamo, pytel na špinavé prádlo, igelitovou plenu na postel, hygienické potřeby: ručník, mýdlo, hřeben, kartáček a pastu a papírové kapesníčky. Dále je vhodné dětem dát baterku a další oblečení a potřeby pro děti dle uvážení rodičů. Nějaké boby či ježdíky na sníh.
Doporučujeme:
Nevozit žádné cenné věci, není možné zajistit jejich 100% ochranu.
 Adresa ŠVP Penzion se nachází hned u parkoviště, v údolíčku, vpravo po schodech nahoru.
Příjezd 13.1.2020: děti přivezte prosím mezi 16:00 – 17:00
Odjezd 17.1.2020: děti si prosím vyzvedněte mezi 13:00 – 14:00
Penzion u Krbu
Mikulov 55
419 01 Mikulov
celý text

ostatní | 4. 1. 2020 | Autor:

Program na měsíc leden

Program na měsíc leden celý text

ostatní | 25. 12. 2019 | Autor:

Zimní ŠVP Mikulov 13. 1 - 17. 1. 2020

Vážení rodiče, mateřská škola vyjede v lednu od 13.1. do 17.1. na zimní ŠVP. Prosím, kdo má zájem, nahlašte se paní učitelkám. Děkujeme. Kolektiv MŠ celý text

ostatní | 18. 12. 2019 | Autor:

Vánoční nadílka ve školce

V úterý nás čeká vánoční nadílka. Děti si mohou donést ochutnávku cukroví :-). Ježíšek už je připraven. celý text

ostatní | 15. 12. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední