Navigace

Obsah

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

 

 

Směrnice úplata za předškolní vzdělávání, která bude platit v naší školce od 1.9.2019

Číslo účtu pro platby: 1064236359/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol.

Znění směrnice:sm-50-ms_uplata.doc

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 2020:

školné_2020_2021

 

 

Rozpočet PO MŠ na rok 2020

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 - 2023

rozpočtová změna č.3_2020