Menu
MŠ Hrobčice
Mateřská školaHrobčice
brouček sluníčko beruška

Ve středu MŠ otevřena. Hasičům děkujeme za odklizení kalamity a rodičům za spolupráci.

Kritéria pro přijetí do MŠ

Mateřská škola Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace
Hrobčice 61
417 57 Hrobčice

Ředitelka Mateřské školy Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání(školský zákon, v platném znění) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice (povinné předškolní vzdělávání).                                                                                                                  10b

2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31.8.2022( narozené do 31.8.2018) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice.                                                                                                               9 b

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31.8.2022( narozené do 31.8.2019) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice.                                                                                                               8 b

4. Dále budou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti  OÚ Hrobčice vždy od nejstaršího k nejmladšímu.                                                                                          7 b

5. Dále budou přijímány děti v posledním roce před  zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti                                                                                                     5 b

6. Děti, jejichž starší sourozenec se již vzdělává v Mateřské škole Hrobčice, okres Teplice, p.o.                                                                                                                         6 b

7. Ostatní děti od nejstaršího k nejmladšímu, až do vyčerpání volné kapacity              1 b

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí a příslušných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (upřednostnění staršího před mladším).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou 31.08.2022 pěti let.

K zápisu do MŠ ve dnech 3.5. a 4.5.2022nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  dne 22.06.2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 3 по 4 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування  22 червня 2022. –

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 3 po 4 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja  22 červnja 2022 roku.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ a na www.mshrobcice.cz po dobu 15 dní, zákonní zástupci nepřijatých uchazečů budou obesláni rozhodnutím o nepřijetí poštou (do vlastních rukou) nebo převezmou toto rozhodnutí osobně.

Bc. Michala Mejzlíková

     ředitelka školy

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Únorová voda - pro pole škoda.

Pranostika na akt. den

O svaté Veronice bývá ještě sanice.

brouček, sluníčko a beruška
MŠ Hrobčice

O naší škole

Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Hrobčice obklopená nádhernou přírodou. V přízemí naší školky se nachází kuchyň, šatna jak pro děti tak pro personál, třída „ Sluníček“ pro velké děti a herna, kde mohou děti cvičit a zpívat s klavírem. Dále se v přízemí nachází kancelář vedoucí školní jídleny a didaktická kancelář. V prvním poschodí je umístěna třída „Berušek“ a třída "Broučků" pro naše nejmenší, kam si chodí děti odpočinout před odpolední aktivitou. V prvním patře je také umístěna kancelář ředitelky a prádelna. Mateřská škola zajišťuje provoz celodenní. Součástí mateřské školky je také školní zahrada s průlezkami a pružinovými houpačkami, pískovištěm, travnatou plochou pro bezpečný pobyt dětí a venkovním brouzdalištěm, který je k nezaplacení v letních měsících.