Menu
MŠ Hrobčice
Mateřská školaHrobčice
brouček sluníčko beruška

Kritéria pro přijetí do MŠ

Mateřská škola Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace
Hrobčice 61
417 57 Hrobčice

Ředitelka Mateřské školy Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání(školský zákon, v platném znění) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice (povinné předškolní vzdělávání).                                                                                                                  10b

2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31.8.2022( narozené do 31.8.2018) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice.                                                                                                               9 b

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31.8.2022( narozené do 31.8.2019) s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Hrobčice.                                                                                                               8 b

4. Dále budou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti  OÚ Hrobčice vždy od nejstaršího k nejmladšímu.                                                                                          7 b

5. Dále budou přijímány děti v posledním roce před  zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti                                                                                                     5 b

6. Děti, jejichž starší sourozenec se již vzdělává v Mateřské škole Hrobčice, okres Teplice, p.o.                                                                                                                         6 b

7. Ostatní děti od nejstaršího k nejmladšímu, až do vyčerpání volné kapacity              1 b

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí a příslušných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (upřednostnění staršího před mladším).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou 31.08.2022 pěti let.

K zápisu do MŠ ve dnech 3.5. a 4.5.2022nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  dne 22.06.2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 3 по 4 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування  22 червня 2022. –

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 3 po 4 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja  22 červnja 2022 roku.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ a na www.mshrobcice.cz po dobu 15 dní, zákonní zástupci nepřijatých uchazečů budou obesláni rozhodnutím o nepřijetí poštou (do vlastních rukou) nebo převezmou toto rozhodnutí osobně.

Bc. Michala Mejzlíková

     ředitelka školy

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

brouček, sluníčko a beruška
MŠ Hrobčice

O naší škole

Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Hrobčice obklopená nádhernou přírodou. V přízemí naší školky se nachází kuchyň, šatna jak pro děti tak pro personál, třída „ Sluníček“ pro velké děti a herna, kde mohou děti cvičit a zpívat s klavírem. Dále se v přízemí nachází kancelář vedoucí školní jídleny a didaktická kancelář. V prvním poschodí je umístěna třída „Berušek“ a třída "Broučků" pro naše nejmenší, kam si chodí děti odpočinout před odpolední aktivitou. V prvním patře je také umístěna kancelář ředitelky a prádelna. Mateřská škola zajišťuje provoz celodenní. Součástí mateřské školky je také školní zahrada s průlezkami a pružinovými houpačkami, pískovištěm, travnatou plochou pro bezpečný pobyt dětí a venkovním brouzdalištěm, který je k nezaplacení v letních měsících.